Vabilo,

 
zbor članov Kolesarskega društva Sevnica bo potekal v četrtek, 06.02.2014 ob 18.00h

v sejni sobi Športnega doma Sevnica. Predvideni dnevni red zbora članov je naslednji:

 
1. Izvolitev organov zbora članov (delovni predsednik, zapisnikar,overitelji zapisnika)
2. Poročilo predsednika o delu v letu 2013
3. Poročilo blagajnika
4. Poročilo nadzornega odbora
5. Razprava o poročilih in sprejem letnega poročila
6. Plan dela v letu 2014
7. Razprava o planu dela za leto 2014
8. Razno
 
   Vabljeni k udeležbi.                                                     predsednik KD Sevnica  
                                                                                                              Robert  Kosaber

Odgovori