Dan prireditve: nedelja, 20. junij 2021
Start in cilj: Športni dom Sevnica (pri bazenu); start: 10.00 , cilj družinski: 12.00, cilj “Posavski Izziv”: 13.10
Prijave: na dan prireditve od 8.00 ure dalje, predprijave niso potrebne.
Startnina: 12 €, otroci do 15 let gratis, (organizacija, okrepčilne postaje, malica in pijača, spominsko darilo – medalja, sladoled in nagrada)
Razpisujemo dve trasi. Krajša je primerna za večino kolesarjev in družine. Novost je veliki maraton , katerega smo poimenovali “Posavski izziv”. Vsebuje dva vzpona, Budna vas in Zabukovje, ostali del je ravninski.. Trasi potekata ob reki Savi, Posavski izziv je enakovredno speljan po levem in desnem bregu Save. Trasi sta v celoti asfaltirani. Od vasi Kompolje do Boštanja vozimo po namenski kolesarski poti. Ob trasi bodo tri okrepčevalne postaje, Radeče železniška postaja (mali maraton), Šentjanž in Podvrh ( Posavski izziv). Ves potek prireditve se odvija ob rednem cestnem prometu, brez zapore cest. Udeležba na prireditvi je na lastno odgovornost z upoštevanjem cestno prometnih predpisov.
Mali maraton (Sevnica – Radeče – Sevnica = 28km, 150nmv); potek: Sevnica, Orehovo, Breg, Loka pri Zidanem mostu, Radeče železniška postaja – obrat, Loka pri Zidanem mostu, Breg most, Šmarčna, Kompolje, Boštanj, Sevnica
Posavski izziv: https://ridewithgps.com/routes/27004041(Sevnica – Radeče – Budna vas – Šentjanž – Krmelj – Tržišče – Dolenji Boštanj – Blanca – Trnovec – Zabukovje – Orešje – Sevnica = 75km, 1300 nmv); Organizator bo zaradi omejitve trajanja prireditve na mostu HE Blanca ( 51 km) izvajal časovno zaporo za udeležence po izteku časovnega limita ( 2h, oz. 12.00), ter udeležence po izteku časovnega limita napotil po najbližji poti cca 7km na prireditveni prostor.
Pravila in Potek:
Na maratonu lahko sodelujejo vsi, kateri se počutijo sposobne prekolesariti 75 oz. 28 km dolgo progo v času trajanja prireditve. Udeleženec se mora prilagoditi na način vožnje v skupini. Otroci do 14 let smejo kolesariti le v spremstvu staršev oz. polnoletne osebe in obvezno nositi čelado. Pred kolono in na začelju bo vozilo organizatorja z utripajočo rumeno lučjo in napisom »začetek maratona«, oz. »konec maratona«. Udeleženec, kateri iz kakršnega koli vzroka zaostane za sklepnim vozilom, ni več udeleženec prireditve. Maraton bo potekal ob normalnem prometu, zato so udeleženci dolžni spoštovati cestno-prometne predpise in navodila organizatorja. Udeleženci morajo voziti v koloni, eden za drugim, po desnem robu cestišča, v smeri vožnje. Prednost udeležencem maratona v križiščih ni zagotovljena. Za varen potek prireditve bodo skrbela vozila organizatorja in redarji. Redarji opozarjajo udeležence na nevarna mesta in smer poteka maratona. Kolono bo spremljalo vozilo nujne pomoči. Udeleženci kolesarijo na lastno odgovornost po svojih zmožnostih. Paziti morajo na svojo varnost in na druge udeležence v prometu, predvsem na promet iz nasprotne smeri in spoštovati pravila prednosti. Organizator ne jamči in odgovarja za škodo, ki jo udeleženec povzroči sebi, drugim udeležencem ali tretji osebi. S startom udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni z določili razpisa

Odgovori