RAZPORED REKREATIVNEGA KOLESARJENJA ZA LETO 2021

Vsak četrtek po razporedu zbirno mesto je pri trgovini Kolesarski center Sevnica.

                                                                                                  APRIL


 02.4. 17h
Sevnica –  Blanca-most – Log – Boštanj – Kompolje – Šmarčna – Orehovo -Sevnica
32 km
100 vm
1.50 h

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

09.4. 17h
Sevnica –  Brestanica – Senovo -“Senica” – Sevnica
36 km
180 vm
2.00 h

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

16.4. 17h
Sevnica – Log – Blanca most – Trnovec –  Lončarjev Dol – Sevnica
30 km
310 vm
2.00 h

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

23.4. 17h
Sevnica – Orehovo – Radeče – Jagnjenica-“Jež”- Breg – Šmarčna – Kompolje – Sevnica
41 km
260 vm
2.10 h

—————————————————————————————————————————————————————————————————–
 
30.04. 18h
Sevnica – Tržišče – Pijavce – Gabrijele – Krmelj – Tržišče – Sevnica
40 km
250 vm
1.50 h


 

                                                                                                MAJ

07.5. 18h
Sevnica – Brestanica – Krško – Vrbina NEK – Sevnica
47 km
180 vm 
2.10 h

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

14.5. 18h
Sevnica – Planina – Sevnica
42 km
300 vm 
2.00 h

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

21.5. 16.30h
Sevnica – Radeče – Šmarčna – Impoljca – Studenec – Zavratec – Blanca – Poklek – Trnovec – Sevnica
65 km
7oo vm
3.00 h

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

28.5. 18h
Sevnica –  Orešje – Zabukovje – Trnovec –  Poklek –  Blanca – Sevnica
32 km
400 vm
2.20 h

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

                                                                                           JUNIJ

—————————————————————————————————————————————————————————————————–
03.6. 18h
 Sevnica – Brestanica-“šola” – Dolenji Leskovec – Rožno Sevnica
34 km
300 vm

1.50 h

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

10.6. 18h
Sevnica – Tržišče – Pijavce – Sveti Rok  – Puščava –  Mokronog –  Sevnica
48 km
250 vm
2.10 h

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

17.6. 18h
Sevnica –  Orehovo – Radeče – Sopota – Svibno – Jagnjenica – Šmarčna – Sevnica
47 km
450 vm
2.40 h

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

24.6. 18h
Sevnica –  Log – Studenec – Veliki trn – Črešnjice – Pijavško – Blanca-most – Sevnica
40 km
450 vm
2.30 h

—————————————————————————————————————————————————————————————————–
 
                                                                                                JULIJ


1.7. 18h
Sevnica- Grahovica – Hinjce – Vrhek – Goveji Dol – Tržišče – Sevnica
35 km
400 vm
2.00 h

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

8.7. 18h
Sevnica –  Brestanica – Krško – Libna – Spodnji stari grad – Vrbina NEK – Krško – Brestanica – Sevnica
50 km
180 vm
2.10 h

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

22.7. 18h
Sevnica – Tržišče – Pijavice – Sveti Rok  – Veliki Cirnik –  Krmelj – Tržišče – Sevnica
45 km
350 vm
2.20 h

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

29.07. 18h
Sevnica – Orehovo –  Breg – Šmarčna – Boštanj – Radna –  Konjsko – Lukovec – Sevnica
34 km
350 vm
2.00 h

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

                                                                                                         AVGUST

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

05.8. 18h
Sevnica – Blanca – Poklek – Selce nad Blanco – Gorenji Leskovec – Presladol – Rožno – Blanca – Sevnica
34 km
350 vm
2.00 h

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

12.8. 18h
Sevnica – Blanca – Studenec – Zavratec –  Log – Sevnica
31 km
360 vm
2.00 h

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

19.8. 17h

Sevnica – Radeče – Celestina – Sevnica

48 km
780 vm
2.20 h

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

26.08. 17h
 Sevnica – Lisca – Sevnica
25 km
760 vm
3.00 h

—————————————————————————————————————————————————————————————————–
 
                                                                                         SEPTEMBER

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

02.9. 17h
Sevnica – Boštanj –  Šmarčna – Breg – Križ – Sevnica
30 km
350 vm
2.00 h

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

9.9. 17h
Sevnica – Orešje – Zabukovje – Metni vrh – Drožanje – Sevnica
30 km
420 vm
2.00 h

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

16.9. 17h
Sevnica – Brestanica tunel – Krško – Sevnica
40 km
170 vm
1.50 h 

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

23.9.17h
Sevnica – Radeče – Breg – Šmarčna – Sevnica
32 km
140 vm
1.30 h

—————————————————————————————————————————————————————————————————–