RAZPORED REKREATIVNEGA KOLESARJENJA ZA LETO 2019
 
 
Vsak četrtek po razporedu zbirno mesto je pri trgovini Kolesarski center Sevnica.
Dne 23.05. družno odpeljemo maraton, 22.8. »Skok pred Skokom » na Lisco!

APRIL
 04.4. 17h
Sevnica –  Blanca-most – Log – Boštanj – Kompolje – Šmarčna – Orehovo -Sevnica
32 km
100 vm
1.50 h

11.4. 17h
Sevnica –  Brestanica – Senovo -“Senica” – Sevnica
36 km
180 vm
2.00 h

18.4. 17h
Sevnica – Log – Blanca most – Trnovec –  Lončarjev Dol – Sevnica
30 km
310 vm
2.00 h

25.4. 17h
Sevnica – Orehovo – Radeče – Jagnjenica-“Jež”- Breg – Šmarčna – Kompolje – Sevnica
41 km
260 vm
2.10 h
 
MAJ
02.5 18h
Sevnica – Orešje – konec asfalta Planina – Sevnica
30 km
200 vm
1.50 h

09.5. 18h
Sevnica – Brestanica – Krško – Vrbina NEK – Sevnica
47 km
180 vm 
2.10 h

16.5. 18h
Sevnica –  Hrastnik – Sevnica
50 km
150 vm 
2.00 h

23.5. 16.30h
Sevnica – Radeče – Šmarčna – Impoljca – Studenec – Zavratec – Blanca – Poklek – Trnovec – Sevnica
65 km
7oo vm
3.00 h

30.5. 18h
Sevnica –  Orešje – Zabukovje – Trnovec –  Poklek –  Blanca – Sevnica
32 km
400 vm
2.20 h

JUNIJ
06.6. 18h
 Sevnica – Brestanica-“šola” – Dolenji Leskovec – Rožno Sevnica
34 km
300 vm

13.6. 18h
Sevnica – Tržišče – Pijavce – Sveti Rok  – Puščava –  Mokronog –  Sevnica
48
250
2.10

20.6. 18h
Sevnica –  Orehovo – Radeče – Sopota – Svibno – Jagnjenica – Šmarčna – Sevnica
47
450
2.40

27.6. 18h
Sevnica –  Log – Studenec – Veliki trn – Črešnjice – Pijavško – Blanca-most – Sevnica
40
450
2.30
 
JULIJ
04.7. 18h
Sevnica – Orešje – Planina – Prapretno – Sevnica
40
400
2.20

11.7. 18h
Sevnica- Grahovica – Hinjce – Vrhek – Goveji Dol – Tržišče – Sevnica
35
400
2.00

18.7. 18h
Sevnica –  Brestanica – Krško – Libna – Spodnji stari grad – Vrbina NEK – Krško – Brestanica – Sevnica
50
180
2.10

25.7. 18h
Sevnica – Tržišče – Pijavice – Sveti Rok  – Veliki Cirnik –  Krmelj – Tržišče – Sevnica
45
350
2.20

  
AVGUST
01.8. 18h
Sevnica – Orehovo –  Breg – Šmarčna – Boštanj – Radna –  Konjsko – Lukovec – Sevnica
34
350
2.00

08.8. 18h
Sevnica – Blanca – Poklek – Selce nad Blanco – Gorenji Leskovec – Presladol – Rožno – Blanca – Sevnica
34
350
2.00

15.8. 18h
Sevnica – Blanca – Studenec – Zavratec –  Log – Sevnica
31
360
2.00

22.8. 16h
Sevnica – Breg – Lisca- Krakovo – Sevnica
32
780
3.00

29.08. 17h
Sevnica – Orehovo – Račica “desno” – Radež – Loka “pokopališče” – Vrhovo – Šmarčna – Kompolje –  Sevnica
30
250
2.00
 
SEPTEMBER

05.9. 17h
Sevnica – Boštanj –  Šmarčna – Breg – Križ – Sevnica
30
350
2.00

12.9. 17h
Sevnica – Orešje – Zabukovje – Metni vrh – Drožanje – Sevnica
30
420
2.00

19.9. 17h
Sevnica – Brestanica – Krško – Sevnica
40
170
1.50

26.9.17h
Sevnica – Radeče – Breg – Šmarčna – Sevnica
32
140
1.30