RAZPORED REKREATIVNEGA KOLESARJENJA ZA LETO 2017

 

Vsak torek od 06.03. – 27.03. in od 28.08 do 25.09. ob 16.15 , ostalo ob 17.00 parkirišče Mercator Boštanj.

Vsak četrtek po razporedu zbirno mesto je pri trgovini Kolesarski center Sevnica.

Dne 24.05. družno odpeljemo maraton, 23.8. »Skok pred Skokom » na Lisco!

APRIL

  KM V.m. H
30.3. 17h Sevnica –  Blanca-most – Log – Boštanj – Orehovo – Šmarčna – Kompolje – Sevnica 32 100 1.50
06.4. 17h Sevnica –Tržišče – Krmelj –  Hinjce – Sevnica 36 220 2.00
13.4. 17h Sevnica –  Brestanica – Senovo -“Senica” – Sevnica 36 180 2.00
20.4. 17h Sevnica – Log – Blanca most – Trnovec –  Lončarjev Dol – Sevnica 30 310 2.00
27.4. 17h Sevnica – Orehovo – Radeče – Jagnjenica-“Jež”- Breg – Šmarčna – Kompolje – Sevnica 41 260 2.10

 

MAJ

06.5. 18h Sevnica – Tržišče – Mokronog – Martinja vas – Pijavice – Gabrijele – Krmelj – Tržišče – Sevnica 46 300 2.10
11.5. 18h Sevnica – Brestanica – Krško – Vrbina NEK – Sevnica 47 180 2.10
18.5. 18h Sevnica –  Orešje – Zabukovje – Trnovec –  Poklek –  Blanca – Sevnica 32 400 2.10
25.5. 16.30h Sevnica – Radeče – Šmarčna – Impoljca – Studenec – Zavratec – Blanca – Poklek – Trnovec – Sevnica 65 7oo 3.00

JUNIJ

01.6. 18h  Sevnica – Brestanica-“šola” – Dolenji Leskovec – Rožno Sevnica 34 300 2.00
08.6. 18h Sevnica – Tržišče – Sveti Rok  – Puščava –  Mokronog –  Sevnica 48 250 2.10
15.6. 18h Sevnica –  Orehovo – Radeče – Jagnjenica – Svibno – Breg – Šmarčna – Sevnica 47 450 2.40
22.6. 18h Sevnica –  Log – Studenec – Veliki trn – Črešnjice – Pijavško – Blanca-most – Sevnica 40 450 2.30
29.6.18h Sevnica – Breg – Šmarčna – Boštanj – Studenec – Blanca – Sevnica 40 360 2.10

 

JULIJ

06.7. 18h Sevnica – Orešje – Planina – Prapretno – Sevnica 40 400 2.20
13.7. 18h Sevnica- Grahovica – Hinjce – Vrhek – Goveji Dol – Tržišče – Sevnica 35 400 2.00
20.7. 18h Sevnica –  Brestanica – Krško – Libna – Spodnji stari grad – Vrbina NEK – Krško – Brestanica – Sevnica 50 180 2.10
27.7. 18h Sevnica – Tržišče – Pijavice – Sveti Rok  – Veliki Cirnik –  Krmelj – Tržišče – Sevnica 45 350 2.20
         

 

 

AVGUST

03.8. 18h Sevnica – Orehovo –  Breg – Šmarčna – Boštanj – Radna –  Konjsko – Lukovec – Sevnica 34 350 2.00
10.8. 18h Sevnica – Blanca – Poklek – Selce nad Blanco – Gorenji Leskovec – Presladol – Rožno – Blanca – Sevnica 34 350 2.00
17.8. 18h Sevnica – Blanca – Studenec – Zavratec –  Log – Sevnica 31 360 2.00
24.8. 16h Sevnica – Breg – Lisca- Krakovo – Sevnica

 

32 780 3.00
31.08. 17h Sevnica – Orehovo – Račica “desno” – Radež – Loka “pokopališče” – Vrhovo – Šmarčna – Kompolje –  Sevnica 30 250 2.00

 

SEPTEMBER

         
07.9. 17h Sevnica – Boštanj –  Šmarčna – Breg – Križ – Ledina – Zajčja gora – Sevnica 30 450 2.00
14.9. 17h Sevnica – Orešje – Zabukovje – Metni vrh – Drožanje – Sevnica 30 420 2.00
21.9. 17h Sevnica – Brestanica – Krško – Sevnica 40 170 1.50
28.9.17h          Sevnica – Orehovo – Radeče –  Sevnica    31  180 1.40