3. KOLESARJENJE OD ZORE DO MRAKA OB OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE SEVNICA, 12.11.2010 

Na občinski praznik Občine Sevnica, 12.11.2010, se je 21 kolesarjev udeležilo tradicionalnega kolesarjenja po občini Sevnica. Na startu pred občinsko stavbo nas je ob 07.00 uri pozdravil župan Srečko Ocvirk s sodelavci. Kolesarjenje je potekalo po dveh različnih trasah, težji in lažji.

Težja trasa: Sevnica – Blanca – Poklek – Zabukovje – Orešje – Sevnica – Boštanj – Impoljca – Studenec – Zavratec – Križ – Hubajnica – Primož – Telče – Malkovec – Tržišče – Krmelj – Šentjanž – Leskovec – Brunk – Vrhovo – Loka – Breg – Lisca – Sevnica

Lažja trasa: Sevnica – Blanca – Poklek – Zabukovje – Orešje – Sevnica – Boštanj – Tržišče – Pijavice – Gabrijele – Krmelj – Brunk – Novi grad – Boštanj – Sevnica –Vrhovo – most HE – Loka – Orehovo – Sevnica

Obe skupini sta v Krmelj prikolesarili sočasno, kjer je bila ob 11.00 v gostišču Barbara skupna malica. Zaključek kolesarjenja z večerjo in druženjem je bil ob 17. uri v gostilni Vrtovšek, ko so se z Lisce vrnili najbolj vzdržljivi kolesarji.

Odgovori