RAZPORED  REKREATIVNEGA KOLESARJENJA ZA LETO 2013

VSAK ČETRTEK

 

Zbirno mesto je pri trgovini Kolesarski center Sevnica na Kvedrovi 37. Dne 22.8. se dobimo na Lisci v čim večjem številu s kolesom ali pohodniškim vzponom ob 18.15h.

 

APRIL

  KM    V.m.     H
04.4. 17h Sevnica- Loka– Vrhovo most -Radeče- Orehovo- Sevnica    32    200   1.30
11.4. 17h Sevnica- Krško- Vrbina- Blanca- Sevnica    44    180   1.50
18.4. 17h Sevnica- Tržišče- Pijavce- Gabrijele -Krmelj-Tržišče- Sevnica    35    310   1.50
25.4. 17h Sevnica- Lončarjev D.- Poklek- Selce- Presadol- Rožno- Sevnica    33    350   2.00

 

MAJ

02.5. 18h Sevnica- Hinjce- Krmelj- Gabrijele- Pijavce- Sevnica    35    280   1.50
09.5. 18h Sevnica- Radeče-Hrastnik-Sevnica    50    270   2.10
16.5. 18h Sevnica- Brestanica- Brestanica grad- Sevnica    34    200   1.30
23.5. 18h Sevnica- Mokronog- Puščava- Pijavce- Tržišče- Sevnica    48    330   2.10
30.5. 18h Sevnica- Poklek- Selce- Kališevec- Senovo- Brestanica- Sevnica    40    340   2.00

 

JUNIJ

06.6. 18h Sevnica- Tržišče- Vrhek- Kameniško- Hinjce- Sevnica    34    450   2.00
13.6. 18h Sevnica- Tržišče- Šentjanž- Brunk- Novi Grad- Boštanj- Sevnica    42    500   2.15
20.6. 18h Sevnica-Radeče-Jagnjenica( Šank)-Sevnica    37    300   2.00
27.6. 18h Sevnica- Krško- Zdole- Kostanjek- Brestanica- Sevnica    51    360   2.15

 

JULIJ

04.7. 18h Sevnica- Blanca most- Studenec- Zavratec- Sevnica    28    260   1.30
11.7. 18h Sevnica- Radna- Konjsko- Lukovec- Primož- Blanca m.-Sevnica    30    440   2.00
18.7. 18h Sevnica- Čanje- Poklek- Blanca most- Studenec- Sevnica    35    400   2.00
25.7. 18h Sevnica-Tržišče- Pijavce- Martinja vas- Mokronog- Sevnica    44    310   2.00

 

AVGUST

01.8. 18h Sevnica- Rožno- Presadol- Selce- Sv. Anton- Trnovec- Sevnica    32    330   1.50
08.8. 18h Sevnica- Tržišče- Malkovec- Primož- Imp. Graben- Sevnica    39    500   2.00
15.8. 18h Sevnica- Impoljski graben- Vel. Trn- Blanca most- Sevnica    32    360   1.50
22.8. 16h Sevnica- Breg- Lisca- Krakovo- Sevnica    32    780   3.00
29.8. 17h     Sevnica- Krško- Leskovec- V. Trn – Studenec – Sevnica    52    520   2.30

 

SEPTEMBER

05.9. 17h  Sevnica- Breg most- Boštanj- Grahovica- Vrh- Sevnica    30    400   2.00
12.9. 17h Sevnica- Blanca m.-Studenec- Raka- Zabukovje/ Raka- Zavratec    37    460   2.00
19.9. 17h Sevnica- Orešje- Zabukovje- Poklek- Blanca- Sevnica    32    450   1.50
26.9. 17h Sevnica- Kompolje- Vrhovo most- Loka- Radeče- Sevnica    32    200   1.30
 Skupaj 2013  970  9480  49.30

Odgovori