Peta izvedba “zaključka” kolesarske sezone ob počastitvi krajevnega praznika bo v soboto 10.11. . Naj vas ne zavede objava v Grajskih novicah, katera je napačna, kljub posredovanem pravilnem datumu.. Vozili bomo dve trasi ( lažjo in težjo), z možnostjo kasnejše priklučitve na sami trasi. Začnemo tradicionalno ob 07.00 uri na zbirališču pred občinsko stavbo. Kolesarski dan bo vseboval lepo jesensko kolesarsko doživetje s pridihom Sv.Martina. Ustavili se bomo ob krepčilni malici, mogoče tudi še kdaj, ter se na zaključku imeli priložnost sproščeno pogovoriti. Ideja je tudi , da naše vrtenje ne bo popolnoma zaman, oz , da nekomu iz domačega okolja s tem tudi polepšamo težke čase. Odločili smo se, da zbrane prostovoljne prispevke in donacije namenimo osnovnošolskim otrokom. OŠ vsako leto organizirajo ” šole v naravi” , katere so dodatno plačljiva storitev v sistemu. Veliko otrok ravno iz ekonomskega razloga ni deležna te dodane vrednosti v izobraževalnem ciklusu, zato menimo, da je prav omogočiti prijetno izkušnjo “od doma” čim večjemu številu otrok. Prostovoljne prispevke bomo prispevali udeleženci kolesarjenja, upamo pa tudi na nekaj doniranih sredstev. Znesek bomo nakazali Šolskemu skladu, kateri ga bo pravično in namensko usmeril. Okvirni prispevek 5-10 eur. Vse, kateri se kolesarjenja nameravate udeležiti naprošam, da svoje sodelovanje sporočite na  kdsevnica@gmail.com, seveda ste vabljeni vsi kolesarji dobre volje , članstvo KD ni pogoj. Vabljeni!

Trasa 1 ( gorska)

Sevnica- Orešje-Zabukovje- Poklek-Blanca-Studenec-Križ-Hubajnca-Primož-Telče-Slančji vrh-Tržišče-Krmelj( malica cca 10.40-11.30)-Šentjanž-Leskovec-Brunk-Log pri Vrhovem-Račica-Breg-Lisca-Krakovo-Sevnica

( 102km, 2200vm)

 

Trasa 2 ( hribovska)

Sevnica- Orešje-Zabukovje- Poklek-Blanca-Studenec-Zavratec-Boštanj-Tržišče-Krmelj ( malica cca 10.40-11.30)-Šentjanž-Brunk-Novi Grad-Boštanj-Šmarčna-Vrhovo most-Loka-Orehovo-Sevnica

( 102km, 1200vm)

 Priključitev kolesarski karavani je seveda mogoča povsod na trasi. Okvirna časovnica: Boštanj 9.45/55, Krmelj 10.40/11.30, Boštanj drugič 13.50/14.10, Breg-Lisca 14.00/15 

Robert Kosaber

Odgovori