Ideja in želja izvedbe je logična sledljivost dogodkov uspešnega dela v društvu, če želimo ohraniti kolesarstvo kot prepoznavno obliko športa , rekreacije, in družbenega življenja v lokalnem okolju. Ne želimo vstopati v vode tekmovalnega športa, temveč to le omogočiti mladim, kateri za to kažejo zanimanje in zmožnosti. Kot društvo jim v sodelovanju s profesionalnimi kolesarskimi trenerji iz tekmovalne sredine želimo omogočiti pričetek resnega pristopa k treningom, ter nadaljevanje športne kariere v utečeni tekmovalni sredini KK Adria Mobil. Prepričani smo v mnogo katere dobre učinke zagona tega projekta, saj bi nam v sami sedanjosti, še več pa v prihodnje dobro vplival na urejenost in prepoznavnost kolesarstva. Nikakor s projektom ne želimo okrniti naših dosedanjih društvenih aktivnosti. Nasprotno, mnenja smo, da bi nam dal dodatnega zagona za dobro delo na področju rekreacije, prireditev in družabnega življenja. Kolesarstvo je eden najmnožičnejših oblik rekreacije, tekmovalni del pod okriljem Kolesarske zveze Slovenije, kamor so združene vse kolesarske panoge, pa zahteva mnogo več. Pokritost Slovenije s klubi, ali društvi, kjer se načrtno in profesionalno »izobražuje« predvsem cestne kolesarje je zelo majhna. To delo izvajajo le še večje sredine z bogato tradicijo, v manjših sredinah pa je to delo v veliki večini iz različnih vzrokov zamrlo. Slovenija je zelo majhen prostor za nabor najrazličnejših vrhunskih športnikov, vendar smo dokazali izreden potencial, katerega kažemo tudi v cestnem kolesarstvu. Mnogokrat bi bili pri tem še uspešnejši, če nam na sproti ne bi stala naša razdvojenost in želja po lastnih sredinah. V KD Sevnica smo prav nasprotnega mnenja, saj menimo, da je potrebno krepiti že uveljavljene sredine, se tam učiti in znanje prenesti do lokalnih ravni. Iz tega naslova izhaja tudi naš predlog sodelovanja s Kolesarskim klubom Adria Mobil  Novo mesto, kateri predstavlja vrh slovenskega kolesarstva. Predlog je pri KK Adria Mobil dobil izjemno dober odziv in z veseljem so nam ponudili usluge, katere KD Sevnica kot majhna sredina brez izkušenj potrebuje. Iz razloga majhnosti okolja, usposobljenosti, izkušenj in tudi materialnih sredstev smo se odločili vstopiti v proces tekmovalnega treninga cestnih kolesarjev na njihovem začetku tekmovalnega procesa. To je s fanti starimi od 10 do 15 let, njihov nadaljnji športni razvoj, pa jim omogočimo v večji sredini KK Adria Mobil. Prepričani smo, da s tem projektom bistveno pripomoremo h kvaliteti in raznolikosti lokalnega športnega udejstvovanja in ob enem pridobivamo naslednje rodove z ustrezno športno izobrazbo, katera se nekoč vrne v domače okolje. Dogovor sodelovanja nosilca projekta KD Sevnica in KK Adria Mobil zajema naslednje segmente izvedbe. Kot najpomembnejšega gre izpostaviti strokovno trenersko mentorstvo, ter delno tudi izvajanje le tega. Trenerji KK Adria Mobil bodo prispevali celoten letni vadbeni načrt, ga predstavili lokalnemu izvajalcu, tudi v rednih mesečnih prisostvovanjih pri izvedbi. KK Adria Mobil bo omogočal udeleževanje na več dnevnih  intenzivnih vadbenih kampih s strokovnim vodstvom. Bistveni del pomoči je v opremi. KK Adria Mobil nam omogoči uporabo njihovih klubskih koles za vadeče in še nekaj kolesarske opreme. Po prekoračitvi starostne meje in prestopu v višje tekmovalne kategorije je vadečim omogočena blaga zamenjava sredine s poprejšnjim poznavanjem razmer , trenerjev in vrstnikov.

KD Sevnica je zagotovil rednega izvajalca – trenerja letnega vadbenega načrta in bo omogočil vadečim udeležbo na tekmovanjih. Vse vadeče bomo registrirali  pri panožni Kolesarski zvezi Slovenije s tekmovalnimi licencami in zavarovanji. Registrirajo se za ime nosilca izvedbe, torej KD Sevnica. Redna vadba se bo pričela izvajati konec februarja tri krat tedensko do konca tekmovalne sezone. 

Za finančno pokrivanje tri letnega izvajanja projekta smo s sponzorsko pogodbo pritegnili k sodelovanju družbo Tanin d.o.o. iz Sevnice.  Po sponzorski pogodbi smo kot nosilci projekta KD Sevnica dolžni, da se vsa vadba in tekmovanja izvaja v športni konfekciji z logotipom in v barvah sponzorja. KD Sevnica bo vseskozi objavljalo informacije o delovanju v lokalnih medijih s slikovno podporo, kakor tudi na svoji internetni strani, ter tudi na druge načine promoviralo družbo Tanin d.o.o..

  Za začetek smo pridobili že dva nadebudna kolesarja, katera že med šolskimi počitnicami potujeta na pet dnevni intenzivni vadbeni kamp KK Adria Mobil na hrvaško primorje. Na fotografijah smo na prevzemu koles na uporabo v prostorih KK Adria Mobil, velodrom Češča vas. Med našo sredino bomo z veseljem sprejeli še dva, ali tri fante, kateri imajo željo, podkrepljeno z močno voljo za trenig cestnega kolesarstva.

 Robert Kosaber

Trener Borut z varovancema Aljažem in Gabrom

Odgovori