Vabilo,

 
zbor članov Kolesarskega društva Sevnica bo potekal v petek, 08.03. 2013 ob 18.00h
v sejni sobi Športnega doma Sevnica. Predvideni dnevni red zbora članov je naslednji:
 
1. Izvolitev organov zbora članov (delovni predsednik, zapisnikar,overitelji zapisnika)
2. Poročilo predsednika o delu v letu 2012
3. Poročilo blagajnika
4. Poročilo nadzornega odbora
5. Razprava o poročilih in sprejem letnega poročila
6. Plan dela v letu 2013
7. Razprava o planu dela za leto 2013
8. Razno
 
   Vabljeni k udeležbi.        predsednik KD Sevnica  
                                         Robert  Kosaber

Odgovori