Z moje strani zaenkrat dodajam samo rezultate, besede ter govor predsednika društva še sledijo.

Generalno,

Kategorije moški,

Kategorije ženske.

Odgovori