RAZPORED  REKREATIVNEGA KOLESARJENJA ZA LETO 2015

VSAK ČETRTEK

 

Zbirno mesto je pri trgovini Kolesarski center Sevnica na Kvedrovi 37.  Dne 28.05. družno odpeljemo maraton, 27.8. »Skok pred Skokom » na Lisco! 

  ( podrobne opise tras za tekoči mesec najdete na Facebook strani KD Sevnica)

APRIL

  KM    V.m.     H
02.4. 17h Sevnica – Brestanica šola – Dolenji Leskovec – Rožno – Blanca – Sevnica    36    200   1.30
09.4. 17h Sevnica –Tržišče – Pijavce – Martinja vas – Mokronog – Sevnica    44    310   2.00
16.4. 17h Sevnica – Radeče – Hrastnik – Sevnica    50    210   2.10
23.4. 17h Sevnica – Log – Blanca – Trnovec – Vranje– Lonč. Dol – Prešna Loka – Drožanje    33    350   2.00
30.4. 17h Sevnica – Krško – Libna – Stari grad – Vrbina- Blanca – Sevnica    49    180   2.10

 

MAJ

07.5. 18h Sevnica – Planina – Prapretno – Sevnica    39    380   2.10
14.5. 18h Sevnica – Zavratec – Štrit – Zabukovje pri Raki – Raka – Studenec – Sevnica    40    450   2.10
21.5. 18h Sevnica – Orehovo – Radeče – Jagnjenica – Zagrad – Svibno – Radeče –    49    500   2.10
28.5. 18h Sevnica – Mokronog- Zbure – Škocjan – Bučka – Studenec – Sevnica   (maraton)    60    6oo   2.30

JUNIJ

04.6. 18h Sevnica – Brestanica – Anže -Bučerica – Krško – Sevnica    48    300   2.00
11.6. 18h Sevnica – Tržišče – Sveti Rok – Šentrupert – Puščava – Tržišče – Sevnica    49    300   2.10
18.6. 18h Sevnica- Blanca – Poklek – Selce – Kališevec – Dovško – Senovo – Sevnica    46    400   2.00
25.6. 18h Sevnica – Radeče – Zidani most – Rimske toplice – Lokavec – Lovrenc – Sevnica    46    600   2.15

 

JULIJ

02.7. 18h   Sevnica – Breg – Šmarčna – Boštanj – Studenec – Blanca – Sevnica    40    360   2.00
09.7. 18h Sevnica – Brestanica grad – Dolenji Leskovec – Blanca – Sevnica    36    300   2.00
16.7. 18h Sevnica- Grahovica – Hinjce – Vrhek – Goveji Dol – Tržišče – Sevnica    35    400   2.00
23.7. 18h Sevnica – Tržišče – Mokronog – Sveti Vrh – Malkovec – Tržišče – Sevnica    45    400   2.10
30.7. 18h Sevnica – Brestanica – Armeško – Mali Kamen – Senovo – Sevnica    46    200   2.00

 

 

AVGUST

06.8. 18h Sevnica – Orehovo – Radeče – Dobrava – Radeče – Šmarčna – Sevnica    37    250   1.50
13.8. 18h Sevnica – Tržišče – Malkovec – Primož – Impoljski Graben – Sevnica    39    500   2.00
20.8. 18h Sevnica – Studenec – Veliki Trn – Blanca most- Sevnica    32    360   2.00
27.8. 16h Sevnica – Breg – Lisca- Krakovo – Sevnica    32    780   3.00

 

SEPTEMBER

03.9. 17h  Sevnica – Tržišče – Malkovec – Primož- Impoljski Graben – Sevnica    39    500   2.00
10.9. 17h Sevnica – Orešje – Zabukovje – Poklek – Blanca- Sevnica    32    450   2.00
17.9. 17h Sevnica – Tržišče Sv. Rok – Veliki Cirnik – Šentjanž – Krmelj – Sevnica    42    350   2.00
24.9. 17h Sevnica – Orehovo – Radeče – Šmarčna – Sevnica    33    200   1.30
 Skupaj 2015  1077  10000  51.30

Odgovori