Razpis : 22. Sevniški kolesarski maraton ob Savi

Dan prireditve:  nedelja, 28. maj 2017

Start in cilj:  Športni dom  Sevnica  (pri bazenu);  start: 10.00 , cilj družinski: 12.00, cilj veliki: 13.00

Prijave:  na dan prireditve  od  8.00 ure dalje, Elektronske pred prijave : kdsevnica.com ( desno zgoraj)

Startnina:  10 €, otroci do 15 let 5 €,  ( organizacija, okrepčilne postaje, malica in pijača, spominsko darilo, sladoled za otroke in presenečenje )

Razpisujemo dve trasi. Krajša je primerna za večino kolesarjev in družine. Veliki maraton vsebuje dva lažja vzpona, Studenec in Trnovec. Trasi potekata ob reki Savi in sta v celoti asfaltirani. Od vasi Kompolje do Boštanja vozimo  po namenski kolesarski poti. Ob trasi bodo tri okrepčevalne postaje, Radeče železniška postaja, Studenec in Podvrh. Ves potek prireditve se odvija ob rednem cestnem prometu, brez zapore cest. Udeležba na prireditvi je na lastno odgovornost z upoštevanjem cestno prometnih predpisov.

  Družinski   (Sevnica – Radeče – Sevnica = 28km, 150nmv); potek: Sevnica, Orehovo, Breg, Loka pri Zidanem mostu, Radeče železniška postaja – obrat, Loka pri Zidanem mostu, Breg most, Šmarčna, Kompolje, Boštanj, Sevnica

  Veliki  (Sevnica – Radeče – Impoljca – Studenec – Blanca – Trnovec – Sevnica = 65km, 670nmv); potek: Sevnica, Orehovo, Breg, Loka pri Zidanem mostu, Radeče, Vrhovo, Šmarčna, Kompolje, Boštanj, Impoljca, Studenec, Zavratec, Blanca most, Poklek, Trnovec, Lončarjev dol, Sevnica

Pravila in Potek: Na maratonu lahko sodelujejo vsi, kateri se počutijo sposobne prekolesariti 65 oz. 28 km dolgo progo v času trajanja prireditve. Udeleženec se mora prilagoditi na način vožnje v skupini. Otroci do 14 let smejo kolesariti le v spremstvu staršev oz. polnoletne osebe in obvezno nositi čelado.  Pred kolono in na začelju bo vozilo organizatorja z utripajočo rumeno lučjo in napisom »začetek maratona«, oz. »konec maratona«. Udeleženec, kateri iz kakršnega koli vzroka zaostane za sklepnim vozilom, ni več udeleženec prireditve. Maraton bo potekal ob normalnem prometu, zato so udeleženci dolžni spoštovati cestno-prometne predpise in navodila organizatorja.  Udeleženci morajo voziti v koloni, eden za drugim, po desnem robu cestišča, v smeri vožnje. Prednost udeležencem maratona v križiščih ni zagotovljena. Za varen potek prireditve bodo skrbela vozila organizatorja in redarji. Redarji opozarjajo udeležence na nevarna mesta in smer poteka maratona. Kolono bo spremljalo vozilo nujne pomoči.  Udeleženci kolesarijo na lastno odgovornost po svojih zmožnostih. Paziti morajo  na svojo varnost in na druge udeležence v prometu, predvsem na promet iz nasprotne smeri in spoštovati pravila prednosti. Organizator ne jamči in odgovarja za škodo, ki jo udeleženec povzroči sebi, drugim udeležencem ali tretji osebi. S startom udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni z določili razpisa.

En odziv to“22. Sevniški maraton 2017, nedelja 28.05. ob 10.00”

  1. TONE pravi:

    Pridem to je zame že klasika!!

Odgovori