Prvi sklop, od 11.00 do 13.00: Seznanjanje turističnih ponudnikov z možnostmi pridobivanja kolesarskih gostov
(KŠTM Sevnica, specializirana turistična agencija Helia, Tadej Valjavec – nekdanji vrhunski kolesar in sedanji turistični ponudnik, Kolesarsko društvo Sevnica)
– turistični ponudniki boste seznanjeni z razsežnostjo kolesarstva in praktičnimi nasveti za uspešno pridobivanje kolesarskih gostov;

Drugi sklop, od 13.30 do 15.00: Okrogla miza na temo razvojnih možnosti kolesarskega turizma v Posavju in Obsotelju, tudi s projektom Bike&Ride
( predstavniki občin, javni zavodi, turistični ponudniki, kolesarska društva, klubi, posamezniki…)
-predstavljeni nekateri izpeljani in še idejni projekti, razvijanje infrastrukture, nujnost povezovanja in skupnega marketinškega nastopanja, …….;

Tretji sklop, od 16.30 do 19.00: Druženje in klepet s Tadejem Valjavcem
– odličen slovenski kolesar, ki se lahko izkaže z mnogimi uspehi, tudi s skupnim 10.mestom na Tour de France, bo v klepetu razkrival profesionalno kolesarstvo, kariero in še kaj;
Organizator: KŠTM Sevnica in Klesarsko društvo Sevnica
Info: www.kstm.si,  kdsevnica@gmail.com ,  KD Sevnica tel. 040297179

Odgovori