V četrtek 11.02. je v Športnem domu Sevnica potekal redni letni zbor članov. Zbora se je udeležilo 36 članic in članov od skupno 104 evidentiranih , oziroma od  81 članov s plačano članarino preteklega leta. Na zboru so bila potrjena poročila izvedbe programa in finančnega poslovanja preteklega leta 2015. Sprejet je bil predlagani letni načrt dela za tekoče leto 2016, kateri je po kronološkem zaporedju naslednji:

25.02.                           B&R tečaj MTB Krmelj
26.02.                           Končanje zbiranja naročil dresov
15.02.                            Začetek “torkovih rund”
17.03.                            Izredni zbor članov – volitve
20.03.                           Blagoslov kolesarjev Šmarčna
31.03.                           Začetek “četrtkovih kolesarjenj”
03.04.                          Izlet Zagreb Sljeme
10.04.                          R&B Anketiranje in štetje kolesarjev
16.04.                          R&B  Od Save do Sotle Radeče – Brdovec
29./30.04.                  Akcija 24h Lisce
29. 05.                         21. Sevniški maraton
30.06. – 03.07.         Večdnevni kolesarski izlet za člane KD Sevnica
28.08.                         25.  “Skok na Lisco”
07.10.                          Kronometer in kostanjev piknik
12.11.                           10.  “Od zore do mraka”

 

Naročila opreme izvedete na naši internetni strani potom E-naročilnice do 26.02.2016. Vse individualne  želje izdelave (podaljšanje, skrajšanje…) zabeležite v naročilnici v rubriko opombe. V istem zavihku strani je priložen pravilnik naročanja in veljavni cenik, ter načini plačila soudeležbe.  Prosim , da oboje upoštevate. Prvi prevzem naročene opreme na Izrednem volilnem zboru članov, 17.03. 2016 ob 19.00 Športni dom Sevnica.

Po veljavnem statutu, temeljnem aktu društva v marcu poteče mandat predsedniku, izvršilnem odboru, disciplinski komisiji in nadzornemu odboru. Za tudi bodoče pravno urejeno delovanje društva je sklican Izredni volilni zbor članov, 17.03. ob 19.00 v Športnem domu Sevnica. Do 10.03. bo dosedanji  izvršilni odbor na podlagi pogovorov ,  predlogov in pripravljenosti članov za opravljanje posameznih funkcij oblikoval kandidatno listo za posamezne organe društva. Kandidatna lista bo objavljena na naši internetni strani. Prosim vse člane, da se aktivno vključite v oblikovanje novih/starih organov društva, bodisi s predlogi , pripombami, podporo in lastnim angažiranjem za zgledno in prepoznavno delo KD Sevnica tudi v prihodnje.

Poleg že uveljavljenih prireditev, ki jih kot društvo organiziramo, so v pomladnem času še dve dodatni obveznosti v sklopu izvedb delavnic R&B. Vse člane vabim k sodelovanju pri izvedbi celotnega programa. Poseben poudarek še zlasti na 16.04. in kolesarsko karavano Radeče – Brdovec (HR) , ko bomo promovirali kolesarstvo v Posavju  v vseh pozitivnih segmentih (rekreacija, turizem, mobilnost, druženje…)…

 

 

 

unnamed (4)

Odgovori