Vremenska napovedSONCE  20 c

– Po prihodu v Brdovec ob cca 15h sledi pogostitev in udeležba na prireditvi »Brdovec u čaši«(festival vina in hrane). Vstopnina 30 HR KUN.

– Ob 16.40 pričnemo z nalaganjem koles na tovorna vozila. Kolesa nalagajo člani kolesarskega društva! Udeleženci so dolžni kolesa označiti in pripraviti k prevoznim sredstvom.

Za prevoz bodo na voljo kamion s prikolico  »Prah » in kamion »Zelena dolina« Kolesa za prevoz bodo udeleženci  označili z zeleno nalepko »Sevnica« in modro nalepko »Radeče«. Nalepko dobite ob podpisu potrditve udeležbe. Vrstni red je naslednji: na tovorni prostor kamiona smer  »Radeče« in po potrebi prvi del prikolice kamiona »Prah«. Na prikolico in kamion »Zelene doline  pa » Sevnica«. Za Krško imamo predvidenih 7 koles, kar bomo naložili nazadnje, po potrebi tudi kombi .V Krškem razložimo pri »Petrolu«, v Sevnici na avtobusni postaji in v Radečah pri Sparu.. Predviden odhod z Brdovca ob 18h. Potujemo v koloni 2x avtobus (Radeče in Sevnica) 2x kamion in 2x kombi… prihod v Sevnico cca 18.50, Radeče cca 19.40…….Časovnica prihodov je le okvirna….

 

 

Zaprte prijave ” S kolesom ob Savi preko Sotle” , 13.04.2016    23.59h

           Priimek in ime  start   prevoz
Ameršek Andreja Sevnica NE
Bojanc Marjan Radeče Sevnica
Bojanc Meta Sevnica Sevnica
Božič Valentin Sevnica Radeče
Brlek Goran Radeče Brdovec
Cecelja Dražen Radeče Brdovec
Ceglar Alojz Radeče NE
Cestnik Tilen Radeče Sevnica
Cimperšak Domagoj Radeče Brdovec
Cvelbar Sašo Sevnica Sevnica
Duh Tone Radeče Radeče
Fakin Cveta Radeče Sevnica
Filipović Irvin Radeče Brdovec
Fink Davorin Radeče Radeče
Fridrih Milan Radeče Radeče
Gabrijan Tanja Radeče Sevnica
Gabrijan Zmago Radeče Radeče
Gerjevič Darko Brestan Krško
Gerjevič Manica Brestan Krško
Gnus Anton Radeče Sevnica
Godec iztok Radeče NE
Gorenjc Stanko Radeče Radeče
Gorišek Aleš Sevnica Sevnica
Gorišek Danijel Sevnica Sevnica
Gričar Bruno Radeče Sevnica
Groboljšek Alenka Blanca Sevnica
Groboljšek Bina Blanca Sevnica
Groboljšek Roman Blanca Sevnica
Groboljšek Tjaš Blanca Sevnica
Guček Vlasta Radeče Sevnica
Hauptman Monika Radeče Radeče
Hikec Ana Radeče Brdovec
Hočevar Marjan Radeče Sevnica
Horvat Mirko Radeče Radeče
Hostnik Natalija Radeče Sevnica
Hrnčič Željko Radeče Radeče
Hrovat Jožica Sevnica Sevnica
Hrovat Stanko Sevnica Sevnica
Hudej Primož Sevnica Sevnica
Jamšek Matjaž Radeče Sevnica
Jazbec Boštjan Radeče Sevnica
Jazbec Janez Sevnica Sevnica
Jazbec Majda Sevnica Sevnica
Jeraj Jan Sevnica Sevnica
Jeraj Vanja Sevnica Sevnica
Jermančič Mitja Radeče Sevnica
Jevšek Lovro Radeče Radeče
Kaudek Mateja Brestan Krško
Kaušec Robert Radeče Brdovec
Kelenc Helena Sevnica Sevnica
Kelnerič Matjaž Radeče Sevnica
Kladnik Metka Radeče Sevnica
Klanšek Drago Radeče Radeče
Kosaber Robert Radeče Sevnica
Kosem V. Tadeja M. Radeče Radeče
Košmerl Brigita Radeče Sevnica
Košmerl Zvone Radeče Sevnica
Kovač Džuro Sevnica Krško
Kovačič Vladka Radeče Sevnica
Kuhar Alenka Radeče Radeče
Kuhar Alenka Radeče Radeče
Lausegger Žiga Radeče Radeče
Lihter Tatjana Radeče Brdovec
Lindič Jože Radeče Radeče
Lindič Silvo Radeče Radeče
Markotič Predrag Radeče Brdovec
Markotič  Nenad Radeče Brdovec
Mastnak Bogomir Radeče Radeče
Mihajlovič Goran Sevnica Sevnica
Mlinarič Vesna Sevnica Sevnica
Močan Matjaž Sevnica NE
Mohar Bojan Radeče Radeče
Možina Željko Radeče Sevnica
Mustar Adrian Sevnica Sevnica
Ocvirk Srečko Sevnica Sevnica
Oset Marko Radeče Radeče
Oštir Andreja Radeče Radeče
Oštir Robert Radeče Radeče
Papac Boris Radeče NE
Paskvale Alenka Sevnica Sevnica
Paskvale Srečko Sevnica Sevnica
Petančič Rok Radeče Sevnica
Podbreznik  Sašo Bresta Krško
Podlogar Nika Radeče Sevnica
Pohar Iztok Radeče Radeče
Pohar Janko Radeče Radeče
Poljanec Ljudmila Radeče Radeče
Rak Silvester Radeče Sevnica
Repec Ivan Bresta NE
Rezec Janko Sevnica Sevnica
Sladič Marko Radeče Radeče
Slamič Ranja Radeče Radeče
Slemenšek Jasna Radeče Sevnica
Sotošek Ana Radeče Sevnica
Sotošek Janko Radeče Sevnica
Sotošek Kus Ingrid Radeče Sevnica
Sotošek Žiga Sevnica Sevnica
Spolovnak Robert Radeče Sevnica
Stegne Igor Radeče Sevnica
Stegne Jožica Radeče Sevnica
Stražišar Robert Radeče Radeče
Strlekar Roman Radeče NE
Strmole Blaž Radeče Radeče
Šagud Andreja Radeče Brdovec
Šagud  Goran Radeče Brdovec
Šalamon Slavko Radeče Sevnica
Šegina Mario Radeče Brdovec
Šinkovec Jaka Radeče Sevnica
Šintler Lado Sevnica Sevnica
Šintler Milan Sevnica Sevnica
Šintler Vojko Sevnica Sevnica
Škarget Primož Radeče Radeče
Traven ivana Sevnica Sevnica
Traven Stane Sevnica Sevnica
Urana Mario Radeče Radeče
Uranič Darinka Sevnica Sevnica
Uranič Martin Sevnica Sevnica
Urh Andreja Sevnica Sevnica
Urh Simon Sevnica Sevnica
Urh Tomaž Bresta Sevnica
Virc Nataša Radeče Radeče
Vodeb Stanislava Brestan Krško
Vozlič Anka Sevnica Sevnica
Zahojnik Kaja Radeče Radeče
Zajec Štefan Radeče Radeče
Zemljak  Jože Radeče Sevnica
Zgonec Judith Radeče Sevnica
Železnik Marjan Radeče Sevnica
Železnik Marko Bresta Krško
Železnik Nada Bresta Krško
Žibert Tanja Radeče Sevnica
Župevc Boštjan Radeče Radeče

 

 

 

 

 

Izlet s kolesom ob Savi preko Sotle

 

Čezmejni projekt Ride & Bike, ki je v sklopu Operativnega programa Slovenija — Hrvaška 2007–2013 povezal tri slovenske in tri hrvaške partnerje, se približuje svoji zaključni fazi. KŠTM Sevnica kot partner pri projektu od marca 2015 izvaja več različnih aktivnosti, ki so povezane s kolesarstvom in konjeništvom na širšem območju Posavja.

 Pomemben sklop aktivnosti KŠTM Sevnica so kolesarke delavnice, med katerimi bo osrednja tista, ki jo izvaja Kolesarsko društvo Sevnica v soboto, 16. aprila, z naslovom Izlet s kolesom ob Savi preko Sotle. Dogodek je praktična manifestacija projekta, saj bodo udeleženci brezplačnega izleta lahko praktično preizkusili eno izmed poti projekta.

Kolesarski izlet je skupna promocija kolesarstva in turizma kot združenega produkta Posavja in čezmejnega sodelovanja. Namenjen je vsem, ki želite potovati s kolesom in spoznati lepoto našega okolja s kolesa, med drugim bomo obiskali tudi tri gradove Posavja.

 

Predviden potek kolesarskega izleta:

START: Radeče, 9.00 

Radeče– Loka pri Zidanem Mostu–Breg–Šmarčna–Kompolje–Boštanj–Sevnica 

1. POSTANEK: sevniški grad (9.45–10.30) 

Gornje Brezovo–Dolnje Brezovo–Blanca– Rožno–Brestanica  

2. POSTANEK: grad Brestanica (11.20–11.50)

Sotelsko–Krško– Vrbina–spodnji stari grad–Libna–Pesje–Zgornji Obrež–Trebež–Brežice 

3. POSTANEK: grad Brežice (12.40–12.50)

Mostec–Dobova

4. POSTANEK: Terme Paradiso (13.20–13.50) 

Rigonce, državna meja, 13.55 – Harmice, 14.10 – Sveti Križ–Marija Gorica–Celine Goričke–Trstenik Puščanski 

CILJ:  Brdovec (15.10–17.00) 

Za okrepčila in počitek je poskrbljeno na vsakem posameznem mestu postanka.

Celotna dolžina izleta je pretežno ravninskih 74 km poti.

Priključite in prijavite se lahko tudi na postojankah po predvideni časovnici.

Povratek s hrvaškega Brdovca je organiziran s prevozom in bo omogočen samo pred prijavljenim. Prevozi bodo organizirani  do mest Krško, Sevnica in do izhodišča v Radečah. 

Prijave so mogoče do 13. aprila na kdsevnica.com  ( desno zgoraj- izlet hrvaška)  in elektronski naslov kdsevnica@gmail.com (ime, priimek, naslov, starost in želeni kraj povratnega prevoza Krško, Sevnica, Radeče).

PRIJAVNINE/STARTNINE NI.

Obvezna  je  registracija s pred prijavo, oz.  na kraju dogodka. Vsak udeleženec s podpisom potrdi   strinjanje s pogoji udeležbe na lastno odgovornost in individualno upoštevanje cestno prometnih predpisov. 

Potek izleta: trasa poteka po asfaltiranih lokalnih in državnih cestah, vsak posameznik pa mora upoštevati cestnoprometne predpise in organizatorjeva navodila. Za otroke do 14 let obvezno nošenje čelade  v spremstvu staršev.

Organizator: KD Sevnica

Več o kolesarskih in konjeniških poteh projekta Ride&Bike v Posavju

Osrednja vsebina projekta KŠTM Sevnica je trasiranje in digitalizacija šestih kolesarskih in treh konjeniških poti. Večina kolesarskih poti je daljših in delujejo povezovalno do območij partnerjev v projektu in se stikajo s kolesarskimi potmi partnerjev ter tako tvorijo mrežo kolesarskih poti na celotnem čezmejnem območju, ki zajema Posavje, Kozjansko, spodnjeceljsko regijo ter širše območje hrvaškega Zagorja. V delu projekta KŠTM Sevnica je bilo pri pripravi poti upoštevano načelo uporabnikov, zato so poti prilagojene različnim uporabnikom, družinam, gorskim kolesarjem in tudi rekreativnim kolesarjem, hkrati pa so oblikovane tudi vsebinsko. Tako so nastale naslednje kolesarske poti:

Sevniški cokelj,
Sevniška kolobasa,
Po sledeh kavsarjev,
Grajske legende,
Puntarska sled in
Potep po dolenjskih gričih.
Konjeniške poti so tri in so urejene pretežno po območju občine Sevnica, pri tem pa se pri teh predvidevajo tudi povezave na konjeniške poti, ki se našemu območju približajo.

Več o vsebini poti in njihovem poteku je na spletni strani www.BikeRideWalk.si, namen pa je na eni spletni strani združiti čim več aktualnih kolesarskih, konjeniških in pohodnih vsebin iz Posavja.

 

 

En odziv to“Zaprte prijave ” S kolesom ob Savi preko Sotle””

  1. Irvin pravi:

    Kaj gremo sosediii, da uzmemo cleat-covere za tancat: https://www.youtube.com/watch?v=aqn1J1kgIPs

    🙂

Odgovori