Članice in člane KD Sevnica vabim na redni letni zbor članov v sredo 15.02. ob 18.00 v sejno sobo Športnega doma Sevnica (pri bazenu).  Letno članarino v nespremenjeni višini lahko poravnate na zboru članov, Kolesarskem centru Sevnica in nakazilom:
Prejemnik:             Kolesarsko društvo Sevnica, Pod Vrtačo 18, 8290 Sevnica
IBAN:                      SI56 0237 9009 2070 678 NLB d.d. Ljubljana
Referenca(sklic):  SI00 760500

 

PREDLAGAN DNEVNI RED:
1. Izvolitev organov zbora članov (delovni predsednik, zapisnikar, overitelji zapisnika)
2. Poročilo predsednika o delu v letu 2016
3. Poročilo blagajnika
4. Poročilo nadzornega odbora
5. Razprava o poročilih in sprejem letnega poročila
6. Plan dela v letu 2017
7. Razprava o planu dela za leto 2017
8. Razno

Vabljeni!

Odgovori