Jubilejna, 10. ponovitev kolesarjenja “Od zore do mraka”, v počastitev Praznika občine Sevnica :

Kolesarji KD Sevnica in pridruženi kolesarji se zberemo na kavi in okrepčilu v Baru Špica  do 7.00;

Trasa kolesarjenja: ob 07.00

Sevnica- Orešje- Zabukovje – Podvrh- Trnovec – Poklek – Blanca – Studenec (09.30 kava) – Hubajnica – Primož –  Malkovec – Tržišče – Krmelj ( 11.30 – 12.30 malica Gostišče Barbara) – Šentjanž – Leskovec – Brunk – Vrhovo – Šmarčna – Breg – Lisca (15.15) – Krakovo – Sevnica (16.30 zaključek); 

Krajša:  ob 10.20 

Sevnica- Glavni Trg- Boštanj – Tržišče – Krmelj ( 11.30 – 12.30 malica Gostišče Barbara) – Šentjanž – Brunk – Novi Grad- Boštanj – Sevnica (16.30 zaključek); 

Vabljeni!

Odgovori