Vabljeni na redni letni zbor članov Kolesarskega društva Sevnica, ki bo v četrtek ,15.02. ob 18.00 v sejni sobi Športnega doma Sevnica (pri bazenu).

Predlagan dnevni red:

1. Izvolitev organov zbora članov (delovni predsednik, zapisnikar, overitelji zapisnika)
2. Poročilo predsednika o delu v letu 2017
3. Poročilo blagajnika
4. Poročilo nadzornega odbora
5. Razprava o poročilih in sprejem letnega poročila
6. Plan dela v letu 2018
7. Razprava o planu dela za leto 2018
8. Razno

Letno članarino v nespremenjeni višini lahko poravnate na zboru članov, Kolesarskem centru Sevnica in nakazilom:

Prejemnik: Kolesarsko društvo Sevnica, Pod Vrtačo 18, 8290 Sevnica
IBAN: SI56 0237 9009 2070 678      NLB d.d. Ljubljana
Referenca(sklic): SI00 760500

Odgovori