Redni letni zbor članov 01.02.2019 ob 18.00, Športni dom Sevnica

Prisotnih 31 članic in članov. Registriranih članov v letu 2018 je 116, članarino poravnalo 86. Zbor članov se prične ob 18.10 in je po statutu sklepčen.

( Članarina 15€ oz 7€, plačilo v Kolesarskem centru, ali nakazilu ..podatki o društvu…, naročila opreme do 15.02.)

Predajo se letna poročila o delu, finančnem poslovanju in nadzornem odboru. Zbor članov jih brez pripomb potrdi. Potrjen je tudi naslednji plan aktivnosti za 2019:

 

– 01.02. redni letni zbor članov
– 15.02. zaključeno zbiranje naročil kolesarske konfekcije
– 05.03. začetek torkovih rund
– 23.03 kolesarski dan
– 28.03. začetek četrtkovih kolesarjenj
– marec ali april več dnevni obisk kolesarske destincije v Italiji MTB Lisca
– 14.04. «5. Blagoslov kolesarjev na Šmarčni«
– 06.04. kolesarjenje Sevnica -Zagreb- Sljeme – Sevnica
– 26.05. 24. Sevniški kolesarski maraton – Posavski izziv
– 15.06. Shod PZS na Lisci MTB Lisca
– junij , šola gorskega kolesarstva MTB Lisca
– 05.-07.07. Več dnevni kolesarski izlet za člane
– 30.08. organizacija MTB maratona v sklopu planinskega maratona MTB Lisca
– 25.08. 28. Skok na Lisco
– 21.09. 5. S kolesom ob Savi
– 11.10. Kostanjev piknik z vožnjo na čas
– 09.11. 12. Od zore do mraka
– 25.12. 5. Božičkov spust z Lisce MTB Lisca
– december, zaključno druženje

Tekmovana ekipa bo redno izvajala treninge po načrtu vodje in trenerja ekipe. Udeležila se bo naslednjih tekmovanj.

Udeležba na tekmovanjih (Dečki ):
Dirke v Sloveniji 20 tekmovanj Dirke v Italiji 6 tekmovanj Dirke v Avstriji 5 tekmovanj Dirke na Hrvaškem 4 tekmovanja

Udeležba na tekmovanjih (Mladinci):

Dirke v Sloveniji 17 tekmovanj Dirke v Italiji 5 tekmovanj Dirke v Avstriji 4 tekmovanja
Dirke na Hrvaškem 4 tekmovanja

Skupina MTB Lisca nadaljuje z aktivnostmi za legalizacijo namenske gorske kolesarske poti. Izvaja redna in ostala vzdrževalna dela na kolesarskem poligonu. V mesecu aprilu do junija organizira in izvede začetni tečaj gorskega kolesarstva in uporabe poligona za osnovnošolce, ter ga glede na odziv ponovi. Vsi člani društva so glede na zmožnosti dolžni pomagati pri izvedbi množičnih prireditev, ter vseh ostalih aktivnostih po letnem načrtu oz. drugih oblikah delovanja društva.

Predsednik Robert Kosaber poda odstopno izjavo z mesta predsednika . Odstop je osebne narave. Dosedanje predsednik je pripravljen izpolnjevati naloge do izvolitve novega predsednika, vendar ne dlje, kot do 01.05.2019. Zvone Košmerl izrazi vso pohvalo za dosedanje delo, ter ugotavlja, da bi željo morali upoštevati. Predlaga formiranje komisije štirih članov, ki bi poskušali predlagati ustreznega kandidata. Zbor članov ugotavlja, da veljavni statut društva jasno zahteva zakonitega zastopnika – predsednika brez alternativ začasnega in več članskega vodstva. V sedanjih okoliščinah člani ne predlagajo novega predsednika oz. nihče ne izkaže osebne volje. Z odstopom predsednika in ne izvolitvijo novega bi društvo ostalo brez zakonitega zastopnika in s tem bi mu bilo onemogočeno izpolnjevanje letnega plana oz. onemogočeno finančno poslovanje, ter pridobivanje potrebnih dovoljenj s strani UE RS. Na predlog in prošnjo celotnega zbora dosedanji predsednik privoli, da ostaja na mestu predsednika največ do naslednjega rednega letnega zbora članov , oz do izrednega zbora članov v kolikor bo ta tudi volilni zbor članov z novim kandidatom za predsednika KD Sevnica.

Odgovori