Spoštovani člani Kolesarskega društva Sevnica,

Kolesarsko društvo Sevnica je 24.aprila 2019 s strani Ministrstva za šport prejelo odločbo o podelitvi statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa. To pomeni, da bo društvo uvrščeno na seznam upravičencev do donacij, ki jih posamezniki lahko namenijo kot del dohodnine takšnim organizacijam.

Posameznik, ki je dolžan plačati dohodnino, lahko zahteva, da se do 0,5 % odmerjene dohodnine nameni organizacijam v javnem interesu (namesto da gre v državni proračun).

Zato vas vabimo, da del dohodnine namenite delovanju Kolesarskega društva, da bomo lažje realizirali zastavljene cilje.

Vabimo vas, da obrazec TUKAJ izpolnite in podpišete ter ga:
– oddate v Kolesarskem centru Sevnica,
– pošljete po pošti na naslov: FURS, Davčni urad Brežice, Cesta prvih borcev 39 a, 8250 Brežice
– lahko pa ga oddate tudi elektronsko preko portala FURS e-davki.

Izjavo lahko posredujete tudi vašim družinskim članom, sorodnikom, prijateljem… in jih povabite, da na tak način pomagajo društvu.

Zahvaljujemo se vam za vaš prispevek in vam želimo veliko srečno prevoženih kilometrov!

Lep pozdrav Brigita Košmerl

Odgovori